Kallelse till årsmöte 2020

Lördag 29 augusti 2020 klockan 10,00.

Mötet hålles på Arctic Camp i Jokkmokk.
Om det är någon som inte kan delta fysiskt försöker vi ordna så ni kan delta antingen via telefon eller digitalt. Anmälan görs i så fall till renagarforbundet@biegga.com senast 27 augusti. I annat fall behövs ingen anmälan eftersom ni själva bokar logi (se nedan).

Kallelse och föredragningslista till årsmöte 2020