Konventionstext till Nordisk samekonvention. Förhandlingsdelegationens förslag.
Läs mer: Nordisk samekonvention

Ytterligare information om Nordisk samekonvention finns på Sametingets hemsida.