Worlds Reindeer Herders Congress

Den sjätte Världskongressen för Renskötarfolk

Jåhkåmåhkke-Jokkmokk, Sverige, 16-20. augusti 2017

Den 6:e världskongressen för renskötarfolk kommer att arrangeras i Jokkmokk, den 16-20 augusti 2017. Världskongressen for renskötarfolk är det högsta organet inom det internationella rennäringssamarbetet och omfattar över 24 olika renskötarfolk i 10 nationalstater. Jokkmokk är en central samisk mötesplats och en stor rennäringskommun i Sverige.

Bures boahtin, välkommen!

Läs mer: Worlds Reindeer Herders Congress