Kurs i Jokkmokk 23 nov

Sárek, nov. 18.

Sarék, nov. -18. Foto: CJU

Fredagen den 23 november 2018 anordnar vi en kurs i Jokkmokk

  • Jakträtt, innefattande brottsmålsrättsliga frågor
  • Intrångsfrågor i renbetesland

 Kursledare är Lisa Länta och Camilla Wikland från Front Advokater 

Kursen hålls på Hotell Jokkmokk och börjar med frukost som serveras i restaurangen fram till klocka 09.00.

09.00 – 11.50 Jakträtt, innefattande brottsmålsrättsliga frågor m m Lisa Länta

Föreläsningen behandlar bl.a. skyddsjakt utan föregående myndighetsbeslut, en renskötares och dennes närståendes rättigheter/skyldigheter i en brottsutredning, senaste praxis m.m. 

11.50 – 12.50 Lunch

12.50 – 15.30 Intrångsfrågor i renbetesland  Camilla Wikland
(intrång av gruvexploateringar, vattenkraft, vindkraft m.m.).

Praktiska tips i förfarandet från samrådsprocessen till skarpt läge i domstol m m. Rättsliga nyheter ang. intrångsfrågor 

15.30 – 16.00 Kaffe och avslut


Praktisk information:

Senaste anmälningsdatum 18 nov 2018.

Anmälan via SMS till 073-024 97 90, ange namn
Kursen är kostnadsfri för RÄF:s medlemmar, övriga betalar 200 kr/person.
Kursavgiften betalas till Swish 1232157980 eller bg 5362-7352, ange namn
Logi i dubbelrum kostar 570,-/person och ingår inte i kursinbjudan.

 

Välkommen!

Du som vill bli medlem i RÄF betala avgiften till Swish 1232157980 

eller bg 5362-7352  ange namn samt om det gäller familj.