Bli medlem

Bli medlem i Renägarförbundet/Boazoeaiggádiid oktavuohta

Renägarförbundet är öppen för alla samiska renägare i Sverige och deras familjemedlemmar. Även stödjande medlemskap kan erhållas utan rösträtt.

Medlem blir du/ni enklast genom att betala in medlemsavgiften via Swish eller bankgiro.

Renägarförbundet har nu Swishkonto 123 215 79 80.

Ange namn, familj, enskild eller stödjande samt telefonnummer eller email.

Ni kan även skicka betalningen till vårt Bankgironummer 5362-7352

Exempel med telefonnummer: Pia Persson, familj + telefonnummer

Exempel med email: Pia Persson, familj + emailadress

Medlemsavgifter för år 2018 och 2019  
Familjekort aktiv, inklusive husfolk
Husfolk, personer som hör till samma hushåll, oavsett ålder.
100:-/år
Enskild aktiv
Aktiv medlem har full rösträtt vid årsmöte och medlemsmöten.
50:-/år
Ungdom under 18 år
Ungdom som inte är medlem via familjekort men vill bli medlem
20:-/år
Stödjande medlem,
Medlem som vill stödja Renägarförbundet men utan rösträtt. Stödjande medlem kan alla bli
utan att vara samisk renägare i Sverige.
100:-/år    

Om du löser medlemsavgift för 2018 deltar Du/Ni i vårt medlemslotteri.

”Ge renen och näringen en extra röst Samt ge förbundet fortsatt möjlighet att bevaka, jobba, lobba samt främja rennäringens intressen.”