Organisation

Renägarförbundets organisation

Renägarförbundet/Boazoeaiggádiid oktavuohta (RÄF/BEO) är ett förbund för samiska renägare. Medlemmar är också familjemedlemmar. Stödjande medlemmar har inte rösträtt.

RÄF/BEO har till uppgift att verka för bevarande och utveckling av rennäringen. RÄF/BEO har också till uppgift att bevaka och främja renägarnas sociala, ekonomiska och rättsliga intressen.

Årsmötet hålls före utgången av juni månad. Varje medlem som fyllt 18 år och betalat medlemsavgiften 3 månader innan årsmötet har rösträtt.

Mellan årsmötena ansvarar förbundsrådet för förbundets angelägenheter. Rådet skall svara för verksamheten enligt fastställda planer och tillvarata medlemmarnas intressen.