Startsidan

Välkommen till Renägareförbundet!

Renägarförbundet är ett förbund för samiska renägare.

Boazoeaiggádiid oktavuohta lea okta searvi sámi boazoeaiggáriida.

Renägarförbundet har som målsättning och uppgift att verka för bevarande och utveckling av rennäringen.

Renägarförbundet har också som uppgift att bevaka och främja renägarnas sociala, ekonomiska och rättsliga intressen.

Kallelse till årsmöte 2023