Historia

Foto: CJ Utsi

Kalvmärkning, Svarte Njunnjes, Sirges sameby. Foto: CJ Utsi.

Renägarförbundets historia

Den 12 oktober 1991 höll ett antal renägare från Norrbotten ett renägarmöte i Gällivare. Vid mötet diskuterades ingående rennäringens problem. Mötet beslutade att tillsätta en arbetsgrupp som fick i uppdrag att sammankalla renägare i Norrbotten till ett stormöte. Vid mötet skulle frågan om bildande av en organisation för samiska renägare tas upp.

Arbetsgruppen sammankallade, via annonsering i flera dagstidningar i Norrbotten till ett öppet stormöte, för att diskutera rennäringens problem, samt bildande av ett nytt förbund för renägare. Vid stormötet i Gällivare den 11 januari 1992 bildades en organisation för renägare, Renägarförbundet/Boazoeaiggádiid oktavuohta (RÄF/BEO). Stormötet valde ett interimsråd med 7 ordinarie ledamöter och 3 suppleanter med uppgift att verka fram till årsmötet.

Vid mötet gavs mandat till interimsrådet att fram till årsmötet verka för att främja renägarnas intressen i Norrbotten. Första årsmötet hölls i Jokkmokks den 15-16 juni 1992, där förbundet bildades och stadgar antogs. Vid ordinarie årsmötet i Kiruna den 11-12 juni 1993, och extra årsmöte i Kiruna den 25 augusti 1993, ändrades stadgarna till att förbundet skall verka över hela landet och delta i sametingsvalet och dit härrörande frågor. Stadgarna reviderades vid ordinarie årsmöte i Arjeplog den 30 maj 1998 och i Arvidsjaur den 30 maj 1999 och vid ordinarie årsmöte 2004 och extra årsmöte 2005 att Renägarförbundet/Boazoeaiggádiid oktavuohta inte skall delta i Sametingsval.

Förbundets första ordförande var Nils Walkeapää, Porjus mellan åren 1992 – 1994.
Josef Pittja, Gällivare var ordförande mellan åren 1994 – 1996.
Tomas Unga, Parkalompolo var ordförande mellan åren 1996 – 1999.
Lars Jon Allas, Kattuvuoma var ordförande mellan åren 1999 – 2001.
Per Mikael Utsi, Arjeplog var ordförande mellan åren 2001 – 2008
Ellen Omma, Gällivare var ordförande mellan åren 2008 – 2014
Karin Vannar, Jokkmokk var ordförande mellan åren 2014-2017
Tomas Marsja, Kiruna var ordförande 2017 – 2019
Karin Vannar, Jokkmokk är ordförande fr o m 2020-08-29