Renägarförbundets organisation

Renägarförbundet/Boazoeaiggádiid oktavuohta (RÄF/BEO) är ett förbund för samiska renägare. Medlemmar är också familjemedlemmar. Stödjande medlemmar har inte rösträtt.

RÄF/BEO har till uppgift att verka för bevarande och utveckling av rennäringen. RÄF/BEO har också till uppgift att bevaka och främja renägarnas sociala, ekonomiska och rättsliga intressen.

RÄF/BEO hade år 2012, 103 st medlemmar.
Årsmötet hålls före utgången av juni månad. Varje medlem som fyllt 18 år och betalat medlemsavgiften 3 månader innan årsmötet har rösträtt.

Mellan årsmötena ansvarar förbundsrådet för förbundets angelägenheter. Rådet skall svara för verksamheten enligt fastställda planer och tillvarata medlemmarnas intressen. RÄF/BEO har även utskott/arbetsgrupper såsom arbetsutskott, ungdomssektion (vilande), Renbete på åkermark, Skokgsbruk – Rennäring, Samerådet,
AOWR, (Association of World Reindeer Herders).