Om du löser medlemsavgift för 2018 deltar Du/Ni i vårt medlemslotteri

2018 års medlemsavgifter. Vi har haft två dragningar i lotteriet sen vi startade loteriet och där vi lottade ut 3 priser.

1:a gången var 1:a priset Svahpa

2:a gången var 1:a priset Sorselelyft.

Vid vårt årsmöte 2018 kommer vi att dra en vinnare och ytterligare två priser bland våra medlemmar 2017.

Vi har nu Swishkonto 123 215 79 80. Ange namn, telefonnummer eller email

Ni kan även skicka betalningen till vårt 

Bankgironummer 5362-7352

Bli  Medlem i Renägarförbundet/Boazoeaiggádiid oktavuohta
Renägarförbundet är öppen för alla samiska renägare i Sverige och deras familjemedlemmar. Även stödjande medlemskap kan erhållas utan rösträtt.

Medlemsavgifter för år 2018

 

Familjekort aktiv, inklusive husfolk

Husfolk, personer som hör till samma hushåll, oavsett ålder.

100:-/år

Enskild aktiv

Aktiv medlem har full rösträtt vid årsmöte och medlemsmöten.

50:-/år

Ungdom under 18 år

Ungdom som inte är medlem via familjekort men vill bli medlem

20:-/år

Familjekort, stödjande medlem,

Medlem som vill stödja Renägarförbundet men utan rösträtt. Stödjande medlem kan alla bli utan att vara samisk renägare i Sverige.

100:-/år

Enskild stödjande medlem(minst)

100:-/år

Medlem blir du/ni enklast genom att betala in medlemsavgiften via bankgiro eller Swish.

Ange namn och födelseår (för familjekort uppgifter för alla familjemedlemmar),telefon eller email, och typ av medlemsskap.


”Ge renen och näringen en extra röst Samt ge förbundet fortsatt möjlighet att bevaka, jobba, lobba samt främja rennäringens intressen. ”