Bli Medlem i Renägarförbundet

Renägarförbundet är öppen för alla samiska renägare i Sverige och deras familjemedlemmar. Även stödjande medlemskap kan erhållas utan rösträtt. Medlem blir du enklast genom att betala in medlemsavgiften på bankgiro.
Kom ihåg att ange ditt och familjemedlemmars namn och födelseår.

Medlemsavgifter 2015

Familjekort aktiv, inklusive husfolk100 kronor per år
Enskild aktiv50 kronor per år
Ungdom under 18 år20 kronor per år
Stödjande medlem, familjekort100 kronor per år
Stödjande medlem100 kronor per år

Vi lottar ut följande priser till de som köpt medlemskort för 2014

1.a pris   Svahpa, komplett
2:a pris   Räddningsväst
3:e pris   Lasso

utlottning

Dragning har gjorts 28/3 2015

1:a pris till Per Olof Allas
2:a pris till Rickard Länta
3:e pris till Tomas Unga

Ny utlottning för de som köper medlemskort för 2015