Inlägg av webmaster

Nordisk samekonvention

Konventionstext till Nordisk samekonvention. Förhandlingsdelegationens förslag. Läs mer: Nordisk samekonvention Ytterligare information om Nordisk samekonvention finns på Sametingets hemsida.

Worlds Reindeer Herders Congress

Den sjätte Världskongressen för Renskötarfolk Jåhkåmåhkke-Jokkmokk, Sverige, 16-20. augusti 2017 Den 6:e världskongressen för renskötarfolk kommer att arrangeras i Jokkmokk, den 16-20 augusti 2017. Världskongressen for renskötarfolk är det högsta organet inom det internationella rennäringssamarbetet och omfattar över 24 olika renskötarfolk i 10 nationalstater. Jokkmokk är en central samisk mötesplats och en stor rennäringskommun i […]

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2017

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2017 Lördagen den 17 juni kl. 08.00 Plats: Ája-byggnaden PROGRAM Fredag 16/6 • kl. 19.30 Middag Lördag 17/6 • kl. 08.00 Årsmöte • kl. 12.00 Lunch • 13.00 – Årsmötet fortsätter Föredragningslista: 1. Ordförande öppnar årsmötet. Hälsningsanföranden m.m. 2. Val av presidiet: ordförande och vice ordförande, sekreterare och vice sekreterare 3. Val […]